fredag 18 mars 2016

När invandrare kränker svenskar trams-talas det såhär.

Maud Bengtsson, ordförande i Kunskapsförbundet Väst: -"Det blev trångt och uppstod kontaktytor." "Gymnasieeleverna tyckte det var svårt att veta var de hörde hemma." "Vuxna och gymnasieelever har olika behov."


Gymnasieeleverna "kände att de blivit tilltalade på ett totalt olämpligt sätt". Beslutet om en omflyttning av SFIeleverna togs förra veckan. Men Monica Kannisto, SFI-lärare och huvudskyddsombud tycker att det är märkligt att man tog ett beslut "innan det fanns några anmälningar". 

Hur kan det vara märkligt Monica Kannisto? När ingen svensk ens tillåts reagera på brottslighet från invandrare, än mindre anmäla och tala om exakt vad som hänt utan att tvingas löpa rasistgatlopp. 

Hur skulle någon våga anmäla? Och hur skulle nån våga berätta om sånt som är absolut svenskt tabu att tala om. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar