tisdag 17 augusti 2010

Svenska skolor knäböjer under islam


Det har debatterats på Ring P1,om att Jönköpings kommun och skolorna har en överenskommelse med de muslimska församlingarna, under bland annat Ramadan. Det verkar i mångt och mycket som om kommunen viker sig fullständigt för alla religiösa krav, och att vår skolas normer och regler och de demokratiska principerna har förkastats.
Allkonstnären Peter Wahlbeck säger:
Låt inte religionen styra över samhället.

"Muslimska församlingarna påpekar att man håller Koranens regelverk och att många ämnen i svenska livsmedel inte kan ätas, t e x margarin med animaliskt fett.
Överenskommelser:
- att elev som ofta drabbas av samvetsnöd p g a skolmaten får äta hemma under terminen,
- att när muslimska föräldrar besöker skolan ska man följa sitt barn till skolmåltiden,
- att vid föräldrasamtal ta upp frågeställningar angående maten,
- att representanter för muslimska församlingarna genom rektorns försorg har möjlighet att besöka köket där skolmaten lagas.Överenskommelser idrott:
- att idrott är obligatoriskt för alla elever,
- att flickor under idrottslektion tillåts bära sedvanlig huvudbonad, dock ordentligt knuten, samt långärmat klädesplagg och benkläder,
- att duschning efter idrottslektion är obligatorisk för alla elever som deltar dock ska möjlighet till enskild duschning ordnas,- att underkläder/T-shirt får användas vid duschning.

Överenskommelser bad:
- att simundervisning för elever är obligatorisk i skolår F-2,
- att vid simundervisning skall eftersträvas att en kvinnlig simlärare är närvarande
- att badkläder skall vara gjorda av polyester,
- att om huvudbonad används vid bad, skall denna vara en badmössa

5. Lägerskola/studieresor

Skolans verksamhet innefattar också lägerskolor och studiebesök. Vid sådana aktiviteter som kräver övernattning, får en del elever ej stanna över natt. Det finns inget allmänt religiöst hinder för övernattning, om det sker under omständigheter, som är acceptabla för muslimer t ex att skilja flickor och pojkar åt vid övernattning.

Överenskommelser:
- att det är av stor vikt att alla elever bereds möjlighet att delta vid lägerskolor och studieresor,
- att föräldrar till elever som inte får övernatta vid t ex lägerskola, antingen hämtar sina barn på kvällen och kör dem tillbaka följande morgon, eller deltar i aktiviteten och stannar över natt tillsammans med sina barn,
- att elev som inte deltar i lägerskola/studieresor ej är ledig utan deltar i annan verksamhet på skolan.

6. Skolans kristna och traditionella högtider

Om föräldrar till muslimska elever så önskar, skall elev ej deltaga i firandet av skolans kristna högtider och traditioner.

Överenskommelse:
- att terminsavslutningar, påsk, jul, advent och lucia avses i denna punkt,
- att föräldrar som önskar att deras barn ej ska delta, meddelar skolan detta vid utvecklingssamtalet,
- att elever som ej deltar i firandet deltar i annan undervisning.

7. Muslimska bönetider

Fredagsbönen är den viktigaste av veckans bönetider. Tiden för fredagsbönen är under vintertid ca kl 12.10- 13.00 och under sommartiden ca 13.10-14.00.

Skolan ger ej allmän ledighet för muslimska elever under den tiden. Frågan om enskilda elevers deltagande i fredagsbönen är därför en angelägenhet mellan varje familj och skolan. I möjligaste mån ska skolan underlätta för elever att följa bönetider eller behov av bön genom att ställa ett särskilt rum till förfogande om ett sådant finns tillgängligt. Inget hinder för muslimers del att elever med olika religioner samsas om ett sådant rum, som därmed blir ett allmänt andaktsrum på skolan.

8. Utvärdering/uppföljning av PM

Utvärdering och uppföljning av detta PM ska göras varje läsår.

Ansvarig för att utvärdering och uppföljning sker är Nämnds och policyenheten. Representanter för förvaltning skolledning och de muslimska församlingarna ska delta i utvärderingen/uppföljningen.

Dokumentet reviderades 2010-05-26 av:

Abdul Mohamed Jönköpings islamiska församling
Taki Virani Shia Muslim Jönköping
Mesud Muhic Bosnjakiska Islamiska församlingen
Malin Håård Råslättsskolan, rektor
Håkan Ericson Stadsgårdsskolan 7-9 (sammankallande)

Bilaga 1

Information till föräldrar

KONTAKTEN MELLAN HEM OCH SKOLA
Utbildning och fostran är en fråga om att överföra ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa.

Skolan ska ej använda elev som tolk utan anlita tolk från tolkförmedlingen. (Speciellt vid elevvårdskonferens/introduktionssamtal m.m).

Skolan är en social och kulturell mötesplats och samarbetet med hemmen i elevernas fostran ska klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet i skolan och för samarbetet. Respekt för andra människors egenvärde och de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. (Lpo-94 s 13)."

Peter Wahlbeck har alldeles, alldeles rätt.

4 kommentarer:

 1. Dessa föhållningslagar borde gå ut till ALLA föräldrar med barn,före inskolningen.ALLA måste få veta hur man daltar med olika kulturer, i det land som en gång var svenskt.Vilka regler gäller för Asiater,Hinduer,Sionister och Zigenare som gästar oss???

  SvaraRadera
 2. Tror det var Dilsa Demirbag-Steen som nyss skrev i DN att religionsfrihet bör läsas ut som frihet FRÅN religion. Jag håller med, fast jag inte är tvättäkta ateist. Och jag håller med Peter Wahlbeck.

  F ö undrar jag hur t ex judiska elever, som inte gått eller går på Hillelskolan eller andra judiska friskolor, hur de har "klarat sig" genom alla år i vanlig svensk skola. På den tiden när det var lektioner på lördagar, hur bar de sig åt då? Skulle tro att de anpassade sig.

  Hur religiös är en ordinär grundskola i Sverige? Om man går igenom punktera ovan, skulle man kunna tro att vi inte gör annat än lovsjunger Gud och rackar ner på oliktroende.
  Så är det givetvis inte, så jag undrar varför vi nu ska tassa på tårna för EN av de religioner som finns i Sverige.

  /Öbon

  SvaraRadera
 3. Vi är väl rädda för muslimerna och vad de kan göra om de känner sej "kränkta"!
  Ursäkta min fyrkantighet.
  /B-M

  SvaraRadera
 4. Det här är en fruktansvärt viktig debatt. Jag hade ingen aaaaaning.........
  Hit kommer ju människor från all världens hörn, eftersom vi är lyckliga nog att kunna erbjuda skydd i demokratins tecken.
  Kravet tillbaka måste vara viljan att anpassa sig till befintliga lagar och regler.

  SvaraRadera