måndag 21 november 2016

Byt ut Ygeman och Eliasson mot Tito Rojas - han är guld.

Gängkrig i Cirkus Sverige, och cirkusdomptören Maximus-Ygeman svarar med att vilja döma unga invandrare, som föds in i laglöshet och grov gängkriminalitet, till "husarrest". 

Är Ygeman inte bara dum och handlingsförlamad, utan också historielös? Vet han vad som krävs för  små barn ska lära sig vad som är rätt och fel, hur man blir en god medmänniska? Vet han hur vi svenskar har fostrats av våra föräldrar som fostrats av sina föräldrar i generation efter generation, i hur man lever ett liv tillsammans i moral och etik? Och som i våra skolor lärt sig leva med respektfullhet inför bildning, uppförande och ordning. Det var definitivt ingen slump att vi svenskar, innan massinvasionen, solidariskt och lojalt lärde oss bidra till vårt samhälle, och att alltid vara mot andra som vi själva vill bli bemötta. 

Kassa förlegade rasistord för dom som idag bara ältar och ältar om värdegrund.

 Allt börjar med föräldrarna! Lyssna för Guds skull på fotbollstränaren Tito Rojas!

Rojas förklarar att fotbollen är ett medel för att nå ungdomarna, att det är viktigt att prata med dem om värderingar och annat. Han betonar vikten av att föräldrarna måste ta större ansvar och hålla bättre koll på sina barn. Vad de gör och vilka värderingar de har.

– "Ansvaret ligger hos föräldrarna men när de sviker och inte orkar bära sin roll så måste samhället träda in. Och här har du flera länkar som fallerar- föräldrarna och det sociala nätet som är fullt med hål." 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar