onsdag 20 juli 2016

Kristian Lundberg vill att SR förbjuder rika att prata i radion.

Sven Hagströmer är en kraftfull man, involverad i flera sociala projekt, och en starkt pådrivande kraft när det gäller egalitarism och jämställdhet mellan man och kvinna. Han var också en av frontfigurerna som räddade Sverige från euron, Gud ske lov och tack.

 Man kan tycka att Hagstömer är en av många intresseväckande människor att lyssna till i Sommar-hängmattan.

Men.

Kristian Lundberg i sydsvenskan skriver: - " Det är beklämmande att lyssna på Hagströmers hagiografi över sig själv, och oroande att public service låter en nu verksam affärsman breda ut sig om sina ekonomiska framgångar." 

Det måste vara så förargelseväckande för typer som Lundberg, som aldrig själv lyft ett finger för samhället, att lyssna på en för svenska Täppas-radion så avvikande person.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar