torsdag 2 juni 2016

Hur gick Sverige i konkurs? Först långsamt, sen plötsligt.

 
Dags att vi alla skattesvenskar tillsammans anmäler bluffföretaget Svenska staten till ARN.

Utdrag ur decenniets viktigaste läsning, jag uppmanar alla att läsa hela här- Uvell Kommunikation:

- Snap.  Samhällskontraktet krackelererar. 

Sverige har ett av de högsta skattetrycken i världen.

Ca 60 % av statens intäkter kommer från skatt på just arbete. Vi har högst marginalskatt i hela världen, dvs skatten på den sist intjänade kronan är med regeringens skattehöjningar nu över 60 %.

Men svensken har ändå någonstans accepterat den enorma skattebördan för att det generella välfärdssystemet som de olika regeringarna gradvis byggt upp, både vänster och höger, har skyddat dem. Människor har ändå tyckt att de fått någonting tillbaka och inte ens den mest borgerliga svensken vill avveckla välfärdsstaten. De allra flesta svenskarna vill ha nuvarande system kvar, där vi har maxtaxa till förskolan, avgiftsfri grundskola och gymnasium, möjlighet för alla att studera på högskola, nästintill avgiftsfri vård etc.

I gengäld lovar staten att de som betalat in till systemet vid behov ska få tillbaka det de behöver.
Det är det vi kallar samhällskontraktet.

Börjar folk tvivla på systemets hållbarhet, att samhället verkligen kommer göra sin del av avtalet, har vi stora problem. Inte bara för att viljan att betala skatt sjunker utan för att motsättningarna i samhället kommer att växa, med massa problem som följd.

Det måste vara SAMMA regler. Vi kan inte ha ett samhälle där vissa får särskilt bra regler.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar