måndag 11 april 2016

Finn Bengtsson kryper efter AKB, och tigger om nåd.Finn Bentgsson och M har i många år varit Sverigdemokrater i smyg, Fast utåt håller dom desperat fast i reinfeldtarens och sahlins mantran om hat mot gruppen människor som dom inte vill ta i med tång.

Finn Bengtsson hamnade i iskyla hos AKB, när han också utåt började att bete sig som en Sverigedemokrat. Vilket var förbjudet, eftersom strategin var att SDs politik skulle snos, ompacketeras och presenteras i Ms kläder.

Finn Bengtsson säljer nu sin gamla mor för att bättra på M-karriärmöjligheterna, och då finns i Sverige inget bättre sätt än att kalla SD och dess väljare för rasister, och det nya; "den bruna sörjan". Han tycker sig dessutom hittat bevis för SDs rasism, som han presenterar sina diffusa spottloskor, ja såklart, i aftonbladet som har marsipantårta på redaktionen idag.


utdrag ur SDs partiprogram som Finn Bengtsson publicerar i hattidningen;

"...Vår strävan är att utforma politiken efter hur vi tror att människan är och inte hur vi önskar att hon vore. Vi tror inte på teorin om att människor föds som blanka blad som kan fyllas med vilket innehåll som helst. Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen. Någon komplett förteckning över vad som ingår i denna mänskliga essens har vi ännu inte och kommer kanske heller aldrig att få. Till hjälp med att skapa en grovkornig bild kan vi dock ta den moderna vetenskapen och den mänskliga historien. Om det till exempel är så att en viss företeelse i olika varianter förekommit i nästan alla mänskliga samhällen i nästan alla tider, så menar vi att det är rimligt att anta att den på något sätt är kopplad till den mänskliga essensen..."


-"För alla som anser sig vara demokrater, och för oss tillika moderater, är denna programtext skrämmande läsning i sig, men också osaklig om vi ser till var den vetenskapliga genetiska forskningen befinner sig i dag.Så länge SD har kvar sina påhittade rasskillnader i sitt program är det inte som vilket parti som helst.
Finn Bengtsson
Rolf K Nilsson" 

Det enda skrämmande är Finn Bengtssons vulgära omoral och dubbelmoral.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar