tisdag 12 januari 2016

"Den sjukhustunga vården är allt för oproduktiv" = vi har tagit in åt helsike för många multisjuka invandrare..


Remiss = ett annat svenskt ord för "utkastare av sjuka skattebetalare  från sovjetstatliga sjukhus helt utan resurser". 

Inbäddad bildlänk

"Multisjuka" invandrare får mer utrymme genom "slopat vårdval" för "multisjuka" gamla svenskar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar