lördag 12 december 2015

Av den svenska grandiositeten bidde det inte ens en ynklig fingertut. Den rann ut i avloppet med reinfeldt och sahlin.

Dan Korn, GP:  Dagens storsvenskar har byggt en ny form av uppblåsthet. 

-"Sverige skall vara världens moraliska stormakt, ett världens samvete, som har rätt att bestämma hur världen skall hantera fattigdomsbekämpning, miljövård, klimatförändringar, fredsförhandlingar och flyktingmottagande.

Andra länder, som inte delar den svenska synen, skall lära sig ´ta sitt ansvar´.
Eftersom storsvenskarna inte själva inser vilka uppblåsta nationalistiska chauvinister de är, fördömer de, precis som på unionstiden, andra länders nationalism. Någon svensk kultur existerar inte, enligt storsvenskarna, som vadar i skam förklädd till falsk blygsamhet.
De är oerhört stolta över att vara så ödmjuka. Men skam är inte ödmjukhet. Skammen kommer av högmodet att tro att vi bär hela världens elände på våra axlar. Då finns det mycket att skämmas över." 

Mauricio Rojas: Kommer vår självgodhet att döma oss?

1 kommentar: