onsdag 28 juli 2021

Debattartikel från 2020 om hur skattepengarna rinner okontrollerat från gamla svenskar till nya. Och ingenting händer.


Ett oreglerat användande av tolkar hindrar integration och utveckling samtidigt som det kostar miljarder, skriver Jörgen Fogelklou och Agneta Kjaerbeck, SD Göteborg.

 I Sverige erbjuder vi skattefinansierad tolk på obestämd tid.

 Myndigheter, sjukvård och offentliga organ har ett lagstadgat ansvar att anlita tolk vid behov när utrikes födda så kräver. Det sker kostnadsfritt för individen men finansieras av oss andra via skatten.


Tolkkostnaderna för hela Sverige ligger numer på cirka två miljarder kronor årligen. Totalt i kommuner och regioner är kostnaden minst en miljard.

 Tolkkostnader i det statliga rättsväsendet har på några år tredubblats och nu uppgår även dessa till en miljard kronor. 

Bästa kommentarerna, GP:
-"Att Ni vågar ta upp detta ämnet? Från V och S är det tabubelagda ämne och Ni kommer att kallas för rasister, Ni kanske till och med blir av med era ämbeten. Från MP och C är det mänskligt rättighet, Ni kommer att kallas för respektlösa och fientligsinnade och Era ämbeten hänger på håret. Detta är Sveriges demokrati och yttrandefrihet i ett skål. Håller med i varenda ord. Är själv invandrare sedan 50år tillbaka, och saknar 70 och 80 talets lugna och trygga Sverige där ekonomiska invandrar bidrog till välfärden."


-"Jag ifrågasätter rätten till tolk. Det finns ingen anledning att myndigheter varken skall vara ansvariga för att hitta tolkar eller betala dem. Flyttar du till ett nytt land är du ensam ansvarig för att se till att du klarar att kommunicera. När dessa pengar dessutom i praktiken används till att motverka integration blir man ju mörkrädd över vad vi har för politiker."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar