tisdag 29 september 2020

Sverige - a failed state.Sedan något år tillbaka har Sverige alltmer närmat sig vad som betecknas som “a failed state”. 

Förfallet gäller på många av de myndigheter, verk, organisationer som våra skyhöga höga skatter går till och som vi har rätt att kräva skyddar folket och alltid agerar för dess bästa. Eftersom det inte fungerar på det sättet längre så är landet nära att göra skäl för benämningen “a failed state” vara uppnådda.
Begreppet “failed state”, på svenska “statsförfall” eller “kollapsad stat” beskrivs så här:

"Statsförfall eller kollapsad stat, eller i lindrigare fall sviktande stat, är termer som används om stater som inte längre lyckas uppfylla de grundläggande villkor som gäller för en suverän statsbildning.

Vilka dessa grundläggande villkor är finns det delade åsikter om men det centrala krav som brukar ställas på suveräna stater är att de upprätthåller ett våldsmonopol inom sitt territorium, och ett tydligt tecken på stater i statsförfall är att statens våldsmonopol allvarligt och framgångsrikt utmanas av enskilda eller grupperingar.

Andra tecken på hotande statsförfall är att statens interna politiska och polisiära organisation faller sönder, eller att myndigheterna misslyckas med att tillgodose medborgarnas grundläggande behov av till exempel vatten och elektricitet."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar