lördag 26 januari 2019

Underdånig "tolerans" gentemot tyranniskt och barbariskt intoleranta blev folkets fall.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar