Tino Sanandaji
Stefan Löfven i SVD:

 "Reporter:-  Men det här är ingenting du har talat om tidigare, att vi ska flytta ut människor från Sverige? Du har talat med Juncker och Tusk, men inte med svenskarna?

–När frågan har kommit till mig om huruvida omfördelning ska kunna ske också från Sverige, då har jag sagt att det ska inte uteslutas. De senaste veckorna har vi haft en dramatisk ökning - från två-tre tusen per vecka till nio-tio tusen – och då kommer det här naturligtvis högre på dagordningen. Och det är därför jag har förvarnat om att vi kan komma att fatta ett sånt beslut.

Reporter: Det innebär ju en total kursomläggning mot vad ni har sagt tidigare – det här handlar om att försöka få ut folk ur Sverige.

–De senaste fem-sex-sju veckorna har vi haft en dramatisk ökning, och det är vi är överens om att den situationen är inte hållbar. Så vi tar upp det här av två skäl - ett är att peka på de andra EU-ländernas ansvar. Det andra är att vi kan inte fortsätta att ta emot, på ett sådant sätt som vi vill, om det här antalet människor ska fortsätta komma. Det går inte.

Reporter: Det är ju intressant att du formulerar dig så, för om det inte blir något EU-beslut om omfördelning från Sverige, då säger du: det här går inte längre. Det finns ett tak och en gräns?

–Precis, den här situationen håller inte. Och det är därför det är viktigt att se hela spektrat av politiska åtgärder, ända ifrån Syrienkonflikten och det som händer i Afrika: hur tar vi oss an det på sådant sätt så att människor inte behöver fly. Nästa linje är hur man kan stödja den direkta omgivningen till Syrien, så att människor kan leva någorlunda drägligt där. Sedan har vi diskussionen med Turkiet: hur kan EU och Turkiet samarbeta så att så många inte behöver göra de här resorna upp i Europa. Och alla EU-stater måste hjälpas åt.

Sedan sammanfattar Stefan Löfven igen den signal från Sverige som överenskommelsen skickar ut:–Signalen är den, både här inne i Sverige och utåt: Den situation vi har i Sverige den kan inte fortsätta. Den är inte hållbar ska jag säga, och då måste vi göra någonting. Men det kan också behöva göras mer.


Reporter: Kan du säga någonting om vad ni behöver göra mer?

–Nej, det vill jag inte. Vi slöt överenskommelsen i morse, så vi kanske kan få fundera någon dag. Men det kan jag säga att vi gör inte såna här överenskommelser och tror att nu är det här bra. Alla förstår att det räcker inte"


Någon dag? Snacka om Feiler Faster.