tisdag 1 december 2020

Det går fort utför i Sveriges rutschkana. Sagan om Järntorgets uppgång och fall.


GP 8 februari 2020. 

Järntorget utsett till ett av Europas coolaste områden
GöteborgKvarteren kring Järntorget och långgatorna är bland de coolaste i Europa, enligt brittiska The Guardian som också skriver att Göteborg är lätt att älska och har en "naturlig coolhet".
Samnytt november 2020.

-Polisens uppmaning: "Gå inte ensam på Järntorget" 

- Järntorget i Göteborg är numera så kriminellt utsatt att polis varnar allmänheten från att vistas ensamma på platsen.
Gängkriminella har flyttat sin verksamhet till Järntorget från andra områden i staden och nu är rån och droghandel en del av vardagen även här. Situationen är så illa att allmänheten varnas.
– Man ska inte vara här själv, och inte påverkad, för då blir man lätt ett brottsoffer, säger kommunpolis Ola Skogsberg.
--------------

Är det verkligen vi som ska undvika Järntorget?

Har polisen inte funderat på att deras närvaro har en preventiv påverkan – och att man i princip nu säger okej till buset, och att vi andra bör hålla oss borta från Järntorget.

----------

Svar: - Polisen bryter mot Polislagen genom att uppmana allmänheten att hålla sig undan: Polislag (1984:387) Polisverksamhetens ändamål 1 § Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet ska polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp.


A Rhenberg kommenterar på GP.
 Allt fler svenskfödda lämnar Göteborg, 17 år i rad. Skattekraften i Göteborg kommer att utarmas alltmer. Resurserna kommer att bli mindre. Många barnfamiljer har flyttat, bl.a på grund av otryggheten, och att man inte vill låta sina barn växa upp i den kriminella miljön i Göteborg. Botten är inte nådd, det kommer att bli värre. Vad värre är att vi som har påtalat dessa risker i många år, och blivit kallade alla möjliga okvädingsord, blivit lidande pga andra som inte tänker själva, PK folket som ställt in sig i ledet. Ni är medskyldiga till att vi nu befinner oss i denna situation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar