fredag 27 mars 2020

Lägg ner SIDA.


SIDA, budget.

Sveriges bistånd finansieras genom skatteinkomster. Under 2020 hanterar Sida 43,8 miljarder kronor, där 16,3 miljarder är pengar som vi hanterar betalningar och viss finansiell uppföljning för men som Regeringskansliet beslutat om.

Största delen av Sveriges bistånd finns under utgiftsområde nummer 7 i statsbudgeten: Internationellt bistånd. För 2020 uppgår utgiftsområdet till 46 miljarder kronor, varav Sida hanterar 43,8 miljarder kronor. Av detta belopp är 1,5 miljarder kronor kostnaden för Sidas förvaltning, inklusive på utlandsmyndigheterna (ambassader).

 Cirka 16,3 miljarder kronor är medel som Regeringskansliet beslutar och följer upp resultaten av, men där Sida hanterar betalningar och viss finansiell uppföljning.

Det finns också andra delar av statens budget som kan klassificeras som bistånd, under 2020 totalt 6,1 miljarder kronor. Det handlar bland annat om kostnader för mottagande av asylsökande i Sverige och svenskt bidrag till EU:s gemensamma bistånd.

3 kommentarer:

  1. Helt rätt. SIDA är för oss svenskar som ett svart hål.

    SvaraRadera
  2. Det är tur att alla andra är viktigare än svenskarna själva. Svenska politiker hatar svenskar och ur totalt urblåsta i huvudet.!!!

    SvaraRadera
  3. Man öser ut miljarder på bistånd men har inte råd att höja pensionen för fattigpensionärern. Sverige är totalt förstört av idioter till politiker!!!

    SvaraRadera