onsdag 3 maj 2017

Om regering och opposition inte ens tänkt dessa tankar.....

beror det på att intelligensen brister så uppenbart? Eller har dom bara en helt annan agenda som folket inte har med att göra?

Markus Johansson Oelandius, FB.Är det verkligen lämpligt skrota ID-kontrollerna innan:

- EUs yttre gränser fungerar

- EU har bättre koll på icke EU medborgare / biometriskt register

- EU/Sverige har fungerande underrättelsearbete & rättssystem för att hantera bl.a IS-terrorister från eller som varit i Syrien

- Sverige inför strikt kvotsystem för bidragsberoende invandring (flykting och anhörig)

- Sverige inför krav på självförsörjning efter/under TUT

- Sverige inför kvalificeringsregler för medborgarskap

- Sverige inför system med automatisk utvisning: för papperslösa, vid avslag på ansökan, vid ej förlängning av UT samt vid kriminalitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar