måndag 10 april 2017

Dom som lotsar kvinnan i det svenska rättssamhällett i jakt på våra skattemedel , bör bekosta hennes försörjning.


Har "papperslösa" som håller sig undan avvisning rätt till bidrag betalda av svenska folket? 
Kvinnan och hennes barn vistas illegalt i Sverige och har fått avslag på sin asylansökan. De lever nu gömda sedan 5 år för att slippa avvisas från Sverige. För att klara sig ekonomiskt i landet hon enligt lag måste lämna, begärde kvinnan ekonomiskt bidrag från kommunen men fick klokt nog
avslag. 

När hon gick till domstol vann hon i förvaltningsrätten men förlorade i kammarrätten. Högsta förvaltnings-domstolen har nu beslutat att pröva fallet.

Kvinnan vände sig till Vännäs kommun år 2015 och ansökte om försörjningsstöd för sig själv och sina tre barn.
Kvinnan och hennes barn hade bott i Sverige i tre år och två år tidigare hade de fått avslag på sin ansökan om upphållstilstånd. Sedan dess hade familjen levt gömd för att undgå avvisning.

Barnen gick i skolan. Enligt kvinnan hade familjen lämnat sitt hemland eftersom hon bland annat hade utsatts för grovt våld som barnen bevittnat.

Vård- och omsorgsnämnden i kommunen avslog dock hennes begäran om försörjningsstöd med hänvisning till att familjen omfattades av lagen om mottagande av asylsökande och att deras behov tillgodosågs genom bland annat ideella organisationer.
Någon nöd ansågs inte heller föreligga.

Kvinnan överklagade kommunens beslut till Förvaltningsrätten i Umeå. 

Det finns bara ett beslut. Skicka hem kvinnan, se till att hon skaffar sig ett jobb och börjar försörja sin egen familj.

2 kommentarer:

  1. Alla måste arbeta sa´ plattnäsan.

    SvaraRadera
  2. Utom kvinnor som inte fär för sina män, och män som inte får för sin religion.

    SvaraRadera