fredag 13 januari 2017

Får gnugga mig i ögonen.

Föreningen Sahan Utbildning får inte starta en friskola med religiös inriktning i Trollhättan. Skolinspektionen har avslagit ansökan.

Va?!? Anti-islamisering i Sverige?? Jag måste ha fått fel brillor på mig..

Men nä då : -Planen från ideella föreningen Sahan Utbildning, med säte i Angered, var att etablera en friskola i Trollhättan under hösten 2017. Skolan skulle rymma förskola, grundskola och ett fritidshem för över 300 elever. Dessutom var tanken att "erbjuda grundläggande respektive fördjupande kunskaper om islam samt somaliska språket", en inriktning som ingen annan skola i kommunen har.

Men Skolinspektionen avslår etableringsansökan. Bedömningen är att huvudmannen inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna. Därtill bedöms elevunderlaget vara otillräckligt. Efter förfrågan har Sahan Utbildning kunnat komplettera sin ansökan med totalt 73 elevansökningar. Det bidrar också till att Skolinspektionen inte tror att verksamheten skulle kunna bedrivas långsiktigt. 

Ska vi tippa på rasismanklagelser, överklagan och DO-tusingar? Undrar hur många dylika ansökningar vi svenska skattebetalare inte känner till, och som beviljas.


länk

1 kommentar: