söndag 1 januari 2017

17, Malmös otursnummer.


Åren 1417, 1517, 1617 var inga höjdarår för Malmö.

År 1717 var Skåne utarmat av många års försvenskning, krigsoperationer, epidemier och missväxt. Malmö hade under 150 år legat i kläm på grund av den kraftmätning som pågick mellan Danmark och Sverige. Stadens befolkning hade krympt till 2 795 invånare, inräknat dem som bodde utanför portarna på Öster- respektive Södervärn.

År 1817 drabbades Malmö av en svår finanskris.  

År 1917 härjade första världskriget. Samma år inträffade den ryska februarirevolutionen. I det svenska samhället växte spänningarna mellan fattig och rik. Den socialistiska agitationen fick ett uppsving och tålamodet med den rådande livsmedelsbristen och de allmänna missförhållandena var slut.

 År 2017? Malmö är utarmat av avsvenskning, krigsoperationer, kriminalitet, religionsförtryck, anarki, hat och nygamla epidemier. I det svenska samhället växer spänningarna mellan laglydiga och fanatiska barbarer. Den socialistiska agitationen har fortsatt sen den bidragsomättlige Reepalu, men låt oss sätta stopp nu. 

Låt oss visa att tålamodet med allas mänskliga tramsrättighet är slut. "We love Malmö-kampanjen", nån som minns? Låt Jackelén flytta dit och vända andra kinden till - och se vad som händer.

Gör slut på bidragskarusellen och våldsspiralen och låt 17 bli ett lyckonummer för Malmö. 

Trumpifiering - nu. 


SDS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar