tisdag 8 november 2016

Svenska mardrömssamhället skapat av självgoda för självgoda.


Stefan Hedlund, Det goda samhället: "Det vi nu ser växa fram är konturerna av en helt ny maktelit, vars livsluft inte längre är något slags ideologi utan helt cyniskt att den egna gruppen är moraliskt överlägsen alla andra. I kraft av denna överlägsenhet tar man sig rätt att bestämma både hur det offentliga samtalet skall utformas, och hur den politiska makten skall utövas....

Den nya maktelitens förnekande av nationalstaten, och av dess grundläggande ansvar gentemot medborgarna, utgör ett allvarligt hot mot denna ordning. 

Dess tolkning av mångkulturalism som en ordning där varje särintresse måste ges rätt till separatism och särbehandling utgör ett grundskott mot tanken på ett inkluderande samhälle. Hatiska fördömanden av alla som inte är ”goda” sliter sönder den sociala sammanhållningen.

Myndigheter som förfaller till att censurera information om brott begångna av asylsökande bidrar till framväxt av föreställningar om att rättstillämpningen inte är lika för alla.

Redaktionsledningar som distribuerar listor över politiskt felaktiga ord, som inte får användas, undergräver tron på det fria ordet. En gryende insikt om att Sverige i vår omvärld är på väg att bli ett allt mer avskräckande exempel möts av Utrikesdepartementet med instruktioner om hur ”falska” skildringar skall bemötas."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar