måndag 14 mars 2016

Danmarks modiga integrationsminister Stöjberg uppmanar muslimer att ta avstånd från imamer.Dansk TV har visat imamer som under dold inspelning avslöjat vad som egentligen sägs i danska moskéer, där imamer bl.a undervisat i stening av otrogna kvinnor och väglett kvinnor att stanna i äktenskap med våldsamma män.


Inger Stöjberg säger att detta är uttryck från medeltiden som inte hör hemma i Danmark. Hon vänder sig direkt till de muslimer som går till sitt arbete varje dag och som omfamnar danskt liv och lag, att aktivt ta avstånd från dessa medeltidspredikanter.


Krav ställs på att predikningar måste ske på danska språket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar