måndag 26 februari 2018

Att ha EUs mest fanatiska ordningsvakt till granne måste vara mardrömmen.


Sverige vs Danmark, se bilden.

Hård utländsk kritik riktas mot Danmarks skiss til en ’København-deklaration’ efter ordförandeskapet nu i vår. 

Sverige (såklart) fruktar att Danmarks utkast till Europarådets nya deklaration kan "användas till att undergräva Människorättsdomstolens oberoende".

Det svenska utrikesministeriet har skrivit en lång rad konkreta ändringsförslag (såklart), svenskarna kritiserar att de ser "en risk i att texten kan läsas som ogrundad kritik av Den Europeiska Människorättsdomstolen, och att den kan kunna komma att användas på ett sätt, som riskerar att undergräva konventionssystemet samt domstolens myndighet och oberoende". »Denna risk bör undvikas«, skriver svenskarna, som rent av ser "ett behov av att överväga deklarationens samlade struktur". 

Svenskarna skriver också att man bör »undgå språkbruk som talar om för domstolen hur den ska utföra sitt arbete«. 

Men just sättet som Människorättsdomstolen utför sitt arbete och tolkar människorättsskonventionen, är helt central i den danska regeringens ambitioner med den nya deklarationen. (YES!)

"Det kommer att vara vårt huvudsyfte i att skapa förståelse för att detta - domstolens tolkningar - är något som en domstol ska vara mycket försiktig med", förklarade justitieminister Søren Pape Poulsen.

Konkret menar den danske regeringen att domstolen har varit för dynamisk i sin tolkning av de mänskliga rättigheterna när det t.ex gäller att beskydda kriminella utlänningar från att utvisas ur ett land. Därför innehåller vårt utkast en förklaring på en rad punkter, där vi helt enkelt vill skjuta makten från Människorättsdomstolen till nationerna själva. (YES!)politiken

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar