måndag 24 april 2017

Lars Lindström hyllar det moderna Sverige.


Gammal välkänd svensk politik - snart kommer vinsterna! 

Johan Westerholm: - "Var fjärde krona i utgiftsbudgeten för Malmö är inte ett resultat av egen prestation utan ett bidrag från landets övriga skattebetalare.Malmö intar en särställning i svensk politiskt mästerskap i lappkast. Att neka de som har uppehållsrätt att bosätta sig i kommunen och samtidigt förse de som saknar uppehållsrätt med såväl ekonomiskt bistånd som fri bostad renderar stilpoäng och en klar ledning före Stockholm och Göteborg." 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar